សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!

សាន់ដុងអូប៊ែររីងឃ្យូដិនមេនខូអិលធីឌីខូអិលធីឌី

អាសយដ្ឋាន

 លេខ ១២១១១ ផ្លូវជេងស៊ីស្រុកលីស៊ីសៀទីក្រុងជីណានខេត្តសានដុងប្រទេសចិន។

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

+៨៦ ១៣៩ ៤៨១៩ ៩៥៤០ (រុស្ស៊ី)

+៨៦ ១៨៣ ៩៦៨៦ ៩០៤៥ (អង់គ្លេស)

Whatsapp

+៨៦ ១៣៩ ៤៨១៩ ៩៥៤០ (រុស្ស៊ី)

+៨៦ ១៨៣ ៩៦៨៦ ៩០៤៥ (អង់គ្លេស)

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិកមែនទេ?

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង